نسخه آزمایشی

قلعه حاج وکیل (عمارت کلاه فرنگی)

قلعه حاج وکیل (عمارت کلاه فرنگی)

اطلاعات گردشگری :اين بنا مربوط به دوران قاجاريه است . باني اين بنا در اصل يک شرکت تجاري انگليسي سويسي الاصل به نام (زيگلر) بود که پس از انحلال، قسمتي از آن توسط يکي از متمولين شهر اراک به نام (حاج محمد حسين ميثمي وکيل) مشهور به (حاج وکيل) خريداري شد و از آن پس به نام قلعه حاج وکيل شهرت يافت .با توجه به اين که اراک يکي از مراکز مهم فرش ايراني بوده است، بسياري از کمپاني هاي خارجي امتياز تجارت فرش خود را در زمان ناصرالدين شاه به دست آورند.

اين کمپاني ها که تعداد آن ها به بيش از چهارده کمپاني مي رسيد، به منظور در انحصار داشتن همه مراحل توليد، اقدام به احداث مجموعه وسيعي در سمت شرق شهر اراک نمودند که در آن زمان خارج از شهر قرار داشت. اين مجموعه شامل کارگاه هاي توليد فرش ، رنگرزي و محل هاي مسکوني آنان بود. اين بنا با نظارت انگليسي ها ساخته شد. پس از انحلال شرکت ها و کنسولگري آن ها قسمتي از مجموعه فوق توسط حاج وکيل خريداري شد .

ساختمان فعلي بخش کوچکي از کل مجموعه اوليه است که در ساختمان هاي مسکوني جديد محصور شده است. اين بنا شامل حياط ، ايوان، شبستان، قسمت همکف و بالا خانه است و مساحتي حدود نهصد متر مربع را شامل مي شود و در محوطه اي به مساحت سه هزار و هشتصد متر مربع قرار دارد. اين بنا در بخش شمالي برون گرا و در بخش جنوبي داراي يک بخش نيمه درون گرا (يک حياط مرکزي) است.

بخش برون گراي شمالي شامل يک ايوان سرتاسري است که از ستون هاي آجري متعددي تشکيل شده است و سر ستون هاي آن داراي تزيينات ساده و زيبايي است. از زيرزمين اين بنا به عنوان انبار استفاده مي شده و در بالاي طبقه همکف کلاه فرنگي بسيار زيبايي ديده مي شود. بخش هايي از پوشش بيروني اين بنا به وسيله کاشي هاي نره لعاب دار تزيين شده است. داخل بنا تزيينات خاصي وجود ندارد. پنجره هاي قلعه نيز توسط شبکه هاي چوبي محافظت مي شود. اين بنا که امروزه در خيابان شهيد چمران ( نيسانيان) اراک قرار دارد.

 

  

نظرات

🔄