نسخه آزمایشی

درخت چنار

درخت چنار

اين درختان در شرق خامنه و درمحله چنار واقع شده اند، يكي از اين درختان كه در مظهر قناتي به همين نام واقع شده است و به سبب وقوع حوادث طبيعي از جمله صاعقه و اصطكاك چندين بار دچار آتش سوزي شده است و نيمي از تنه آن نيز به همين دليل از بين رفته است 1400 سال عمر دارد .
با مشاهده تنه سياه و زغالي شكل آن مي توان واقعه طبيعي را كه ساليان قبل براي اين درخت تنومند رخ داده بود را مشاهده كرد. قطر اين درخت در جايي كه با زمين در تماس است به اندازه چهار مترو پانزده سانتي متر و ارتفاع آن در حدود 10 متر است. هم اينك تنها شاخه اين درخت كه در سمت راست آن زنده است توسط يك ستون آهني و چهار تير چوبي محافظت مي شود.
درخت چنار بعدي در فاصله 30 متري از درخت بزرگتر واقع شده است . قطر آن كمي بيش از 3 متر است و ارتفاعي در حدود 25 متر دارد ، اين درخت در كنار مسجد كوچكي كه قدمت آن به دوران قاجار مي رسد قرار گرفته و به علت ارتفاع بلندش از تمامي نقاط شهر خامنه قابل مشاهده است. اين درخت تنومند حدود 700 سال عمر دارد.
اين درختان را مي توان جزئي از فرهنگ خامنه قلمداد كرد زيرا در طي اين ساليان چندين داستان وشعر درباره اين درختان نقل شده كه رابطه نزديك اين درختان كهنسال با فرهنگ خامنه را نشان مي دهد . كه از آن جمله مي توان به شعر استاد عبدالكريم منظوري خامنه اشاره نمود
من چنارام اوجا داغدان اوجايام گونشدن تاج ، الدوزدان باج آلارام
ميشوغ داغي اتگينده يئريم وار آلني آچيق ، شانلي گوزه ل ائليم وار
گوزه ل خامنه دياريندا ياشارام سينه گريب ، تاريخدن سؤزآچارام
مين بئش يوز ايل بوردا عؤمور سورميشم حادثه لر قاباغيندا دروميشام

در زمستان سال 1388 خانم والري نقاش كانادايي از روي عكس هاي اين درختان كه توسط پروفسور فريدون بابائي گرفته شده بود نقاشي اي كشيده است در اين نقاشي هر دو درخت در كنار قنات و مسجد نشان داده شده اند. ايشان عكس نقاشي را تا ارسال خود اثر به موزه هداياي خامنه فرستاده است .

 

      

نظرات

🔄