نسخه آزمایشی

افزایش ۵۴ درصدی بودجه وزارت میراث‌فرهنگی در سال ۱۴۰۱

افزایش ۵۴ درصدی بودجه وزارت میراث‌فرهنگی در سال ۱۴۰۱

اطلاعات گردشگری

بودجه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، با افزایش ۵۴ درصدی به ۲ هزار و ۱۴۷میلیارد و ۲۵۱میلیون تومان رسیده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال قبل دارد. بر اساس این افزایش بودجه وزارتخانه از یک‌هزار و ۳۹۴میلیارد و ۳۲۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۲هزار  و ۱۴۷ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان رسید.  

در این لایحه برای صیانت از میراث‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک‌هزار و ۱۳۸میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان، برای سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری ۶۵۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان همچنین برای حمایت از ارتقا و توسعه صنایع‌دستی ۲۱۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

افزایش ۵۴ درصدی بودجه وزارت میراث‌فرهنگی در سال ۱۴۰۱

علاوه بر بودجه سالانه وزارت‌خانه، در ردیف ۶۸ اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه در جدول شماره ۹ (برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱) نیز مبلغ ۹میلیارد تومان به توسعه و گسترش فعالیت‌های ایران‌گردی و جهان‌گردی (موضوع قانون اصلاح مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهان‌گردی)، در ردیف ۱۲ اعتبارات ردیف‌های موردی (موقت) در جدول شماره ۹ (برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱) مبلغ ۲ میلیارد تومان به کمک و ارائه حمایت مالی به تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه و احیا و در ردیف ۵۴ اعتبارات ردیف‌های موردی (موقت) در جدول شماره ۹ (برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱) مبلغ ۲۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان برای آزادسازی حریم مجموعه تاریخی‌فرهنگی هگمتانه اختصاص یافته است./ایرنا

 

نظرات

🔄