نسخه آزمایشی

نخستین کمیسیون پایش و تحلیل جرائم سال 99 برگزار شد

نخستین کمیسیون پایش و تحلیل جرائم سال 99 برگزار شد

اطلاعات گردشگری

نخستین کمیسیون پایش و تحلیل جرائم در سال جاری به‌منظور تجزیه و تجلیل آمار، اطلاعات و اخبار حوزه مأموریتی با هدف کاهش جرائم علیه میراث تاریخی و فرهنگی در ستاد مرکزی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

به نقل از روابط‌عمومی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، این کمیسیون با حضور فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، معاون امنیتی، حفاظتی و روسای ادارات حقوقی و مشارکت‌های اجتماعی در دفتر ستاد مرکزی یگان حفاظت برگزار شد.

سردار امیر رحمت‌الهی با تأکید بر ماهیت یگان حفاظت به‌عنوان واحد رسمی و متولی جمع‌بندی و ارائه آمار و اطلاعات جرائم حوزه میراث تاریخی فرهنگی به تأثیر مستقیم برخی متغییرهای اجتماعی بر این نوع جرائم اشاره کرد و افزود: «در گذشته انتظارات از حوزه فعالیت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تنها محدود به استقرار نیرو و تأمین حفاظت از مجموعه‌ها و موزه‌های تحت پوشش بوده است، اما امروز فعالیت‌هایی چون رصد فضای مجازی و برخورد قانونی با متخلفان عرصه میراث‌فرهنگی انجام می‌دهند.»

او بر لزوم ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش هزینه ارتکاب جرائم علیه میراث‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی در خصوص این جرائم با هدف کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم و اقدامات مجرمانه سوداگران و نیز ساختارمند کردن پایش جرائم از طریق کمیسیون‌های مشابه در سطح استان‌ها با تمرکز بر مصوبات ستاد مرکزی و تأثیر مستقیم آن بر عملکرد یگان‌های تابعه تأکید کرد.

در پایان جلسه ضمن تبادل نظرات کارشناسی بر ضرورت تعامل سازمانی و استمرار برگزاری کمیسیون‌های جرائم به شکل ماهیانه و ارائه مصوبات مربوطه به معاونت میراث‌فرهنگی تأکید شد.

 مباحثی همچون لزوم تشکیل بانک اطلاعات در حوزه جغرافیایی استان‌ها باهدف شناسایی مجرمان حوزه میراث‌فرهنگی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از اقدامات مجرمانه، ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین حفاظت آثار تاریخی موجود در مناطق صعب‌العبور توسط دوستداران میراث‌فرهنگی بومی تحت نظارت یگان حفاظت و نیز تشکیل دبیرخانه مشترک باهدف ارتقای عملکرد انجمن‌های میراث‌فرهنگی و... از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد./میراث‌آریا

نظرات

🔄