نسخه آزمایشی

محموله الواح هخامنشی در حال تکمیل و بازگشت به کشور

محموله الواح هخامنشی در حال تکمیل و بازگشت به کشور

اطلاعات گردشگری 

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور، درباره ورود الواح هخامنشی به کشور اظهار داشت: پس از گذشت 14 سال محموله‌ای با 1783 قطعه الواح هخامنشی از دانشگاه شرق شناسی شیکاکو وارد کشور شد و پیگیر آن هستیم مابقی این الواح نیز وارد کشور شود.

محمدحسن طالبیان گفت: محموله بعدی الواح هخامنشی بر اساس مذاکرات صورت گرفته در حال بسته بندی و ارسال به کشور است.

طالبیان خاطرنشان کرد:‌حدود 30 هزار لوح هخامنشی را تخمین می‌زنند که بخشی از آن وارد کشور شده و بخش دیگر که حدود 17 هزار لوح است در سه مرحله وارد کشور خواهد شد. تعدادی از این قطعات کوچک هستند و تعدادی هم الواح بزرگی هستند که بر روی آنها سرنوشت ایرانیان و اطلاعات آنها درج شده است و در 2500 سال پیش اطلاعات کارگران، فقرا، تاجران و زنان بر روی الواح نقش می‌بسته است.

‌در حال حاضر در حال مطالعه الواح وارد شده به کشور هستیم که اطلاعات دقیق‌تر آن به زودی اعلام می‌شود.

‌این موضوع را از طریق دستگاه‌های حقوقی نیز در حال پیگیری هستیم البته مؤسسه شیکاکو نیز همکاری لازم را برای بازگشت این الواح به کشور داشته است.

نظرات

🔄