نسخه آزمایشی

حل مشکل بیمه صنعتگران صنایع‌دستی کرمان از طریق بیمه روستایی و عشایری

حل مشکل بیمه صنعتگران صنایع‌دستی کرمان از طریق بیمه روستایی و عشایری

غلامرضا فرخی سرپرست این اداره‌کل  در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی شهرستان سیرجان که با حضور معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان برگزار شد، افزود: «در حال حاضر بیش از 70هزار هنرمند صنایع‌دستی در سطح استان کرمان مشغول به فعالیت هستند که نداشتن بیمه یکی از مهم‌ترین مشکلات اکثر این هنرمندان است.»

او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 17هزار بافنده در سطح شهرستان سیرجان اشتغال دارند، تصریح کرد: «از این تعداد تنها 4هزار نفر بیمه صنایع دستی هستند.»

فرخی با اشاره به اینکه از این پس هنرمندان صنایع دستی شاغل در روستاها می‌توانند، از طریق بیمه روستایی و عشایری بیمه شوند، اظهار کرد: «بدون شک از این طریق مشکل بیمه بسیاری از هنرمندان صنایع دستی استان کرمان حل می شود.»

او با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از هنرمندان صنایع دستی در روستاها مشغول به فعالیت می شوند، خاطرنشان کرد: «انتظار می رود در آینده ای نزدیک مشکل هنرمندان صنایع دستی شاغل در شهرها حل و فصل شود.»

 
نظرات

🔄