نسخه آزمایشی

مطالعات ساماندهی آرامگاه علاءالدوله سمنانی با بررسی وضعیت خاک آغاز شد

مطالعات ساماندهی آرامگاه علاءالدوله سمنانی با بررسی وضعیت خاک آغاز شد

اطلاعات گردشگری

عضو کمیته بین‌المللی ایسکارسا یا کمیته علمی بین‌المللی تحقیق و مرمت میراث معماری زیر نظر یونسکو گفت: مطالعات ساماندهی و نجات‌بخشی آرامگاه علاءالدوله سمنانی با حفاری گمانه‌ها برای تعیین وضعیت خاک در استان سمنان آغاز شد.

مهرداد حجازی به رسانه ها افزود: برنامه کاری فعلی ساماندهی آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی در راستای طرح ۲  سال قبل ایسکارسا است.

مجری طرح سامان‌دهی آرامگاه شیخ علاءالدوله با اشاره به اینکه  در هفته جاری کار حفاری گمانه‌ها برای تعیین وضعیت خاک انجام می‌شود، افزود: علاوه بر آن، یکسری حفاری در کنار دیوارها برای تعیین وضعیت فونداسیون انجام می‌شود.

عضو کمیته بین‌المللی ایسکارسا گفت: بررسی وضعیت پشت دیوارها و انجام آزمایش روی مصالح  در مرحله اول و بخش شناخت و انجام مطالعات، انجام می‌شود.

در مرحله بعد کار تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام می‌شود و بر مبنای آن طرح مرمت بنا مشخص خواهد شد.

با توجه به اینکه بنا در منطقه‌ای قرار گرفته که دچار فرونشست احتمالی است، مطالعات فرونشست زمین هم باید انجام شود و در زمان مناسب طرحی برای حفظ بنا ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی، بنا مشکل خاصی ندارد، گفت: بنا در وضعیت پایدار است و زمان کافی برای ارائه طرح مرمت وجود دارد و پس از آن مرمت و حفاظت بنا انجام می‌شود.

عضو کمیته بین‌المللی ایسکارسا اضافه کرد: همکاران ایسکارسا نیز به صورت مجازی در جریان طرح قرار می‌گیرند و برای انجام این کار مشاوره می‌دهند.

 

تلاش برای حیات آرامگاهی تاریخی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: مطالعات سامان‌دهی و نجات بخشی آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی، با همکاری گروه بین‌المللی ایسکارسا و انجام حفاری گمانه‌ها برای تعیین وضعیت خاک اطراف آرامگاه آغاز شد.

اجرای این طرح به سفارش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و با همکاری مشترک استادان دانشگاه اصفهان و گروه بین‌المللی ایسکارسا انجام می‌شود.

سامان‌دهی آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی با دعوت از متخصصان دانشگاه اصفهان و گروه بین‌المللی ایسکارسا ترکیه که یکی از تشکل‌های حرفه‌ای بین‌المللی مرمت بناهای تاریخی است و با پیگیری‌های این اداره‌کل آغاز می شود./ایرنا

نظرات

🔄