نسخه آزمایشی

جای رویدادهای ملی عکس در یزد خالی است

جای رویدادهای ملی عکس در یزد خالی است

اطلاعات گردشگری

فعال فرهنگی و عکاس خراسان جنوبی در حاشیه نمایشگاه عکسش در یزد، گفت: یزد شهری با ظرفیت بالا به ویژه تحت عنوان مثلث گردشگری ایران باید چنین رویدادهایی را بیشتر داشته باشد و من فکر می‌کنم جای رویدادهای ملی عکاسی در یزد خالی است.

«نرگس سینایی» که تحصیلاتش را در یزد گذرانده است اظهار کرد: فعالیت به صورت عکاس خبری در خبرگزاری‌های مختلف جزو تجارب من بوده به طوری که عکاسی خیابانی و اجتماعی جزو مهمترین ژانرهای عکاسی من هستند.

وی با بیان این که در این نمایشگاه که با عنوان «مردم وار» در حال برگزاری است، بیش از ۴۰ اثر وجود دارد، گفت: این تصاویر با محوریت مردم نگاری و زندگی اجتماعی مردم یزد گرفته شده که تمام عکس‌ها با تلفن همراه گرفته شده است.

یزد علاوه بر معماری منحصر بفردی که دارد مردم این شهر، معماری و فرهنگ یزد را غنی کرده‌اند و من از همجواری با این مردم بسیار لذت میبرم.

من فکر می‌کنم مردم در کنار معماری یزد کمتر دیده شده‌اند و چنین تصاویری دردنیای مجازی هم کمتر وجود دارد، من معتقدم که مردم باید در کنار این معماری غنی دیده شوند وصرفا روی معماری تاکید شود و در کنار هم باشند این در حالی است که که معماری یزد بیشتر پرداخته شده است.

سینایی با بیان این که مردم یزد مردمی اصیل، خونگرم و مهمان نوازهستند، گفت: مردم و معماری دو وزنه مهم یزد هستند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی با اشاره به این که این آثار حاصل شش سال عکاسی با موبایل در یزد است، گفت: این برنامه را ادامه میدهم و معتقد هستم موبایل گرافی چالشی برای عکاس است و با کمترین امکانات باید بهترین تصاویررا ثبت کند لذا تصمیم گرفتم آثار موبایلگرافی خودم را به عنوان اولین نمایشگاه انفرادی و در یزد برگزار کنم.

سینایی با بیان این که دیگر ساکن یزد نیست و صرفا برای برگزاری نمایشگاه به یزد آمده است، گفت: توصیه‌ای به ارگان‌های یزد دارم و این است که رویدادهای ملی عکاسی در یزدکمرنگ تر از سایر استان‌هاست به طوری که در بیرجند و مشهد و شیراز و دیگر استان‌ها و حتی شهرستان‌های کوچکتر میزبان جشنواره‌های ملی عکاسی هستند.

یزد شهری با ظرفیت بالایی خصوصا به عنوان مثلث گردشگری ایران باید چنین رویدادهایی را بیشتر داشته باشد و من فکر میکنم جای رویدادهای ملی عکاسی در یزد خالی است.

نمایشگاه عکس «مردم‌وار» تا جمعه شب هر روز در دو نوبت صبح و عصر در گالری هتل داد یزد پابرجاست.

فعال فرهنگی و عکاس خراسان جنوبی در حاشیه نمایشگاه عکسش در یزد، گفت: یزد شهری با ظرفیت بالا به ویژه تحت عنوان مثلث گردشگری ایران باید چنین رویدادهایی را بیشتر داشته باشد و من فکر می‌کنم جای رویدادهای ملی عکاسی در یزد خالی است.

«نرگس سینایی» که تحصیلاتش را در یزد گذرانده است اظهار کرد: فعالیت به صورت عکاس خبری در خبرگزاری‌های مختلف جزو تجارب من بوده به طوری که عکاسی خیابانی و اجتماعی جزو مهمترین ژانرهای عکاسی من هستند.

وی با بیان این که در این نمایشگاه که با عنوان «مردم وار» در حال برگزاری است، بیش از ۴۰ اثر وجود دارد، گفت: این تصاویر با محوریت مردم نگاری و زندگی اجتماعی مردم یزد گرفته شده که تمام عکس‌ها با تلفن همراه گرفته شده است.

این فعال اجتماعی تصریح کرد: یزد علاوه بر معماری منحصر بفردی که دارد مردم این شهر، معماری و فرهنگ یزد را غنی کرده‌اند و من از همجواری با این مردم بسیار لذت میبرم.

من فکر می‌کنم مردم در کنار معماری یزد کمتر دیده شده‌اند و چنین تصاویری دردنیای مجازی هم کمتر وجود دارد، من معتقدم که مردم باید در کنار این معماری غنی دیده شوند وصرفا روی معماری تاکید شود و در کنار هم باشند این در حالی است که که معماری یزد بیشتر پرداخته شده است.

سینایی با بیان این که مردم یزد مردمی اصیل، خونگرم و مهمان نوازهستند، گفت: مردم و معماری دو وزنه مهم یزد هستند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی با اشاره به این که این آثار حاصل شش سال عکاسی با موبایل در یزد است، گفت: این برنامه را ادامه میدهم و معتقد هستم موبایل گرافی چالشی برای عکاس است و با کمترین امکانات باید بهترین تصاویررا ثبت کند لذا تصمیم گرفتم آثار موبایلگرافی خودم را به عنوان اولین نمایشگاه انفرادی و در یزد برگزار کنم.

سینایی با بیان این که دیگر ساکن یزد نیست و صرفا برای برگزاری نمایشگاه به یزد آمده است، گفت: توصیه‌ای به ارگان‌های یزد دارم و این است که رویدادهای ملی عکاسی در یزدکمرنگ تر از سایر استان‌هاست به طوری که در بیرجند و مشهد و شیراز و دیگر استان‌ها و حتی شهرستان‌های کوچکتر میزبان جشنواره‌های ملی عکاسی هستند.

یزد شهری با ظرفیت بالایی خصوصا به عنوان مثلث گردشگری ایران باید چنین رویدادهایی را بیشتر داشته باشد و من فکر میکنم جای رویدادهای ملی عکاسی در یزد خالی است.

نمایشگاه عکس «مردم‌وار» تا جمعه شب هر روز در دو نوبت صبح و عصر در گالری هتل داد یزد پابرجاست./ایسنا

نظرات

🔄