نسخه آزمایشی

منطقه یک تهران آماده توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران است

منطقه یک تهران آماده توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران است

اطلاعات گردشگری

 ‌معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران از آمادگی این منطقه برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

«سید عباس سجادی» در نشست هم‌اندیشی اقتصادی با موضوع هم‌افزایی‌هایی سازمانی با هدف توسعه گردشگری که در مرکز کارآفرینی شهری حوزه گردشگری منطقه یک برگزار شد، ‌ اظهار داشت: توسعه گردشگری نیازمند آماده سازی زیرساخت های گردشگری در شهرداری تهران است و امیدواریم تا پایان مدیریت شهری کنونی بتوانیم موضوعاتی را در این بخش پایه‌گذاری کنیم.

منطقه یک دارای چند موزه بسیار مهم مانند موزه سینما، موسیقی و مناطق و مراکز گردشگری بسیاری مانند خانه موزه دکتر حسابی است که مورد کم توجهی قرار گرفته‌است.

باید از این فضاهای گردشگری به درستی استفاده کنیم و با برنامه ریزی آنها را به دیگران معرفی کنیم.  

وی با بیان رویکرد جدید منطقه از بخش مسکن به گردشگری گفت: در دوره جدید مدیریت شهری با افتتاح مرکز کارآفرینی شهری در بوستان جمشیدیه و همچنین مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند در موزه پروفسور حسابی، قدم هایی در راستای پیوند دانشگاه، صنعت و مدیریت برداشته شده است که بر آن هستیم این گونه اقدامات را تقویت کنیم.

امسال در بخش های مختلف با همت همکاران شاهد تغییری محسوس در جایگاه ها بین مناطق بودیم و حتی در حوزه فرهنگی رتبه نخست را کسب کردیم./ایرنا

نظرات

🔄