نسخه آزمایشی

ابلاغ مراتب ثبت ملی ۲ قرآن‌ تاریخی و چهار سرستون به استاندار کرمانشاه

ابلاغ مراتب ثبت ملی ۲ قرآن‌ تاریخی و چهار سرستون به استاندار کرمانشاه

اطلاعات گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه‌های جداگانه، مراتب ثبت ملی ۲ قرآن خطی تاریخی و چهار سرستون و نیز ۲ اثر فرهنگی تاریخی منقول دیگر را به استاندار کرمانشاه ابلاغ کرد.

علی اصغر مونسان در نامه ای به هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نوشت: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیات وزیران، بند  ج  از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب ثبت ۲ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

قرآن تاریخی مسجد دخان، شماره ثبت ۱۳۲۳، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶،

قرآن بائن مسجد روستای زردولی، شماره ثبت ۱۳۲۴، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

محل نگهداری هر ۲ قرآن مسجد روستای زردولی در روستای زردولی در  استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، دهستان ماکوان است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین در نامه ای دیگر به استاندار کرمانشاه مراتب ثبت ۶ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی دیگر به شرح زیر را پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران ابلاغ کرد:

سرستون شماره ۶ کرمانشاه (شماره اموالی: ۳۹۹۶)، شماره ثبت: ۱۳۲۵، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

سرستون شماره ۷ کرمانشاه (شماره اموالی: ۳۹۹۴)، شماره ثبت: ۱۳۲۶، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

سرستون شماره ۸ کرمانشاه (شماره اموالی: ۳۹۹۵)، شماره ثبت: ۱۳۲۷، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

سرستون شماره ۹ کرمانشاه (شماره اموالی: ۴۰۰۲)، شماره ثبت: ۱۳۲۸، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

تابوت مفرغی، محوطه خاک‌کن قره‌دانه (شماره اموالی: ۷۰۹۵)، شماره ثبت: ۱۳۲۹، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

مهرتپه خیبر (شماره اموالی: ۷۴۰۷)، شماره ثبت: ۱۳۳۰، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶.

محل نگهداری این ۶ اثر در اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، خیابان میراث‌فرهنگی است./ایرنا

نظرات

🔄