نسخه آزمایشی

استان سمنان به ۱۰۰ نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی نیاز دارد

استان سمنان به ۱۰۰ نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی نیاز دارد

اطلاعات گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: این استان با بیش از ۶۰۰ اثر و بنای تاریخی باارزش به ۱۰۰ نیروی یگان حفاظت نیازمند است.

مهدی جمال بیان کرد: استان سمنان هم‌اکنون دارای ۳۰ نیروی یگان حفاظت است که باید این تعداد افزایش پیدا کند. 

بدون شک یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان باید غنی‌تر شود که امیدواریم اجازه جذب نیرو توسط سازمان امور استخدامی کشور به وزارت میراث فرهنگی داده شود. 

بدون شک نیروهای یگان حفاظت در استان سمنان با مسئولیت سنگین، همواره بیدار و هوشیار هستند و اجازه تجاوز و آسیب به آثار و بناهای تاریخی نمی‌دهند. 

نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، با توجه به تعداد بالای بناهای تاریخی، مجبور به نگهبانی از چندین اثر هستند که با جذب نیرو در سال آینده این مساله تا حدی برطرف و امکان نگهداری و مراقبت بهتر از آثار تاریخی محقق می شود.

تمهیدات اولیه برای نیازسنجی یگان حفاظت انجام شده است و تلاش می شود تا بتوانیم سهمیه جذب نیرو برای سال آینده را محقق کنیم./ایرنا

نظرات

🔄