نسخه آزمایشی

سنگ‌های منقوش میراث جهانی تخت جمشید شناسنامه‌دار می‌شوند

سنگ‌های منقوش میراث جهانی تخت جمشید شناسنامه‌دار می‌شوند

اطلاعات گردشگری

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از سامان‌دهی، تهیه شناسنامه، مستندنگاری و کارشناسی اولیه سنگ‌های منقوش مجموعه تخت‌جمشید، توسط مسئولان و کارشناسان این پایگاه خبر داد.

حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: «روند اخیر سامان‌دهی و مستندنگاری سنگ‌های تخت جمشید یکی از برنامه‌های بلندمدت این پایگاه است که با همکاری متخصصان باستان‌شناس، مرمت‌کاران و نیروهای فنی در حال انجام است. در کاخ‌های تخت جمشید قطعات متعدد و منقوش سنگ‌هایی وجود دارد که حاصل ویرانی بناها در طول سده‌های گذشته است، گر چه امروزه اجرای پوشش بر روی ستون‌ها و درگاه‌های تخت جمشید به‌دلیل نکات فنی و اجرایی و از جمله حفظ حریم بصری محوطه، عملیاتی دشوار و برنامه‌ریزی اجرای آن زمان‌بر است، اما تصمیم‌گیری در مورد انتقال قطعات جداشده کاخ‌ها و حفاظت موقت آن‌ها در مخازن و فضاهای سرپوشیده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.»

«از مهم‌ترین برنامه‌های حفاظتی محوطه، نجات‌بخشی قطعات رهاشده در محوطه کاخ‌ها و سامان‌دهی فیزیکی و اطلاعاتی آن‌ها در مخازن واقع در بخش جنوبی تخت‌گاه تخت جمشید بوده است.»

«آماده‌سازی مخازن مذکور از جمله اجرای اندود بر دیواره‌های آن، طراحی، ساخت و نصب قفسه‌های فلزی متناسب با فضای انبارها و مقاوم برای تحمل وزن سنگ‌ها، از پشتیبانی‌های فنی در به ثمر نشستن این طرح بزرگ بوده که با همکاری متخصصان واحد دفتر فنی پایگاه انجام شده است.»

فدایی با اشاره به دستاوردهای این پروژه به‌منظور حفاظت بهتر و بهره‌برداری از آن در زمینه‌های گوناگون، بیان کرد: «پروژه انتقال قطعات جداشده بناها و کاخ‌ها به داخل مخازن علاوه بر بهینه‌کردن شرایط نگهداری آثار از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار بوده است، با مستندنگاری، طبقه‌بندی و سامان‌دهی قطعات سنگ، بانک اطلاعاتی ویژه‌ای برای آن‌ها تهیه‌شده که از این داده‌ها در پاره‌یابی قطعات و امکان‌سنجی نصب قطعات سنگ در محل اصلی خود در کاخ‌های تخت جمشید استفاده خواهد شد.»

«با توجه به تلاش‌های انجام‌شده در طول یک‌ساله گذشته، حدود سه هزار قطعه سنگ تاکنون مستندنگاری، صاحب شناسنامه، طبقه‌بندی‌شده و در شرایط مناسب حفاظتی قرار گرفته است.»

فهیمه همایون کارشناس باستان‌شناس با تأکید بر اهمیت سامان‌دهی قطعات سنگی، بیان کرد: «با توجه به پراکندگی سنگ‌هایی که در دهه‌های گذشته در محوطه تخت جمشید وجود داشت که به‌منظور حفاظت بهتر از قطعات سنگی منقوش، سامان‌دهی و مستندنگاری این یافته‌ها آغاز شد.»

«فرآیند اجرایی مربوط به این پروژه پس از برنامه‌ریزی‌های مقدماتی، طی یک‌ساله گذشته آغاز شده که هم‌اکنون این پروژه در بخش‌های مختلفی در حال انجام است.»

همایون با اشاره به فرآیند این پروژه اظهار کرد: «با توجه به این‌که سنگ‌های پراکنده موجود در محوطه تخت جمشید به دلایل مختلف از جمله پدیده هوازدگی و فرسایش در معرض آسیب قرار داشت، انتقال آثار به مکانی بهتر در اولویت قرار گرفت و دراین‌باره از مخازن موجود در بخش جنوبی مجموعه تختگاه واقع در کاخ D که فضاهای راهرو با سقف طاقی‌شکل موسوم به طاقی‌ها، استفاده شد.»

یونس زارع کارشناس باستان‌شناس و عضو کارگروه سامان‌دهی و مستندنگاری سنگ‌های منقوش تخت جمشید در رابطه با مراحل مختلف این پروژه، گفت: «قطعات سنگی منقوش ابتدا مستندنگاری شده و پس از پاک‌سازی اولیه، به‌منظور تفکیک و شناسایی اولیه به مخازن ایجادشده منتقل‌شده که پس از آن، ثبت و طبقه‌بندی می‌شوند.»

«همه قطعات سنگ نهایتاً داخل جعبه‌های چوبی ویژه‌ای که به همین منظور ساخته شده‌اند قرارگرفته و صاحب برگه‌دان با شرح محتویات داخل جعبه بر روی آن نصب می‌شود.»

باستان‌شناس و عضو کارگروه سامان‌دهی و مستندنگاری سنگ‌های منقوش تخت جمشید در رابطه با مستند نگاری‌های انجام‌شده بر روی این قطعات در راستای بارگذاری اطلاعات آن بر روی سامانه جامع بانک اطلاعاتی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، بیان کرد: «مستندنگاری‌های صورت گرفته با تهیه اطلاعات تصویری از زوایای مختلف و همچنین تهیه اطلاعات محتوایی در رابطه با پیشینه طرح، اندازه، جنس، رنگ انجام می‌شود که این داده‌ها برای استفاده متخصصان و حفاظت‌گران در دسترس خواهد بود.»

«در روند سامان‌دهی اخیر، تعدادی از سنگ‌هایی که شناسایی‌شده‌اند، قابل پیوند یا اتصال به محل اصلی خود در مجموعه جهانی تخت جمشید هستند.»/ایرنا

نظرات

🔄