نسخه آزمایشی

تجاری سازی اولویت رونق تولید صنایع دستی کرمان است

تجاری سازی اولویت رونق تولید صنایع دستی کرمان است

اطلاعات گردشگری

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: یکی از الزامات مهم برای رونق تولید صنایع دستی استان توجه به برند سازی و تجاری سازی این صنعت است.

کاظم حسین زاده افزود: برند تجاری، اصالت و کیفیت کالاها را نشان می دهد که اقدام بزرگی در رونق به اقتصاد صنایع دستی استان محسوب می شود.

امروزه در عرصه رقابت بین المللی مفهوم برند سازی در حوزه صادرات کالاها و خدمات نقش برجسته ای ایفا می کند.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به برگزاری کارگاه برند سازی صنایع دستی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه کمک به بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی این استان است که در سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کارگاه آموزشی تجاری سازی و برند سازی برای نخستین  مرتبه و با حضور مدرسان دانشگده هنر و معماری امروز ۲۳ تیر در استان کرمان برگزار می شود.

با توجه به شیوع کرونا این کارگاه با حضور ۴۰ هنرمند و فعال صنایع دستی و با حفظ موازین بهداشتی برپا می شود.

در سال گذشته کارگاه بسته بندی تولیدات صنایع دستی در کرمان برگزار شد و این کارگاه ۳۰ تا ۴۰ درصد از هنرمندان و فعالان صنایع دستی را برآن داشت که با بسته بندهای جدی وارد عرصه فروش و بازاریابی شوند و امیدواریم کارگاه برند سازی و تجاری سازی نیز به فروش تولیدات صنایع دستی آنها کمک کند./ایرنا

نظرات

🔄