نسخه آزمایشی

برخورد با ۳۵ تور گردشگری غیرمجاز در آذربایجان‌شرقی

برخورد با ۳۵ تور گردشگری غیرمجاز در آذربایجان‌شرقی

اطلاعات گردشگری

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی گفت: در روزهای اخیر با تعداد ۳۵ تور گردشگری غیرمجاز در شهر تبریز برخورد شد.

علیرضا بایرام زاده افزود: متاسفانه فعالیت تورهای غیر مجاز باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و زیست ‌محیطی شده است که این مسایل لزوم رسیدگی به وضعیت چنین تورهایی را اجتناب ناپذیر می کند. 

بر اساس جلسات برگزار شده با فرماندهی انتظامی و اداره کل دادگستری استان، نخستین مانور برخورد با گروه‌های گردشگری غیرمجاز در تبریز انجام شد و تیم مشترک بازرسی با حضور در مبادی خروجی شهر، ضمن شناسایی گروه‌های خاطی طبق مستندات پلیس فتا، از آغاز سفر آنها جلوگیری کرد.

در همین راستا در صورت مشاهده فعالیت مجدد هرگونه تور گردشگری که به ‌صورت رسمی از اداره کل میراث فرهنگی استان مجوز اخذ نکرده باشد، برخورد و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد./ایرنا

نظرات

🔄