نسخه آزمایشی

افتتاح مرکز توسعه و ترویج صنایع‌دستی در قاین

افتتاح مرکز توسعه و ترویج صنایع‌دستی در قاین

حسین عباس زاده معاون صنایع دستی اداره کل امروز پنجشنبه 24 خرداد 97 در این مراسم افتتاح اظهار کرد: «مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی شهرستان قاین در 5 رشته جاجیم بافی، حوله بافی سنتی، چرم دوزی، گوهر تراشی و تذهیب و نگارگری و با تجهیز 400 میلیون ریال درمحل اداره میراث فرهنگی شهرستان قاینات، باهدف تولید و فروش صنایع دستی مورد بهره برداری قرار گرفت.»

او با بیان این که سال 96 سال خوبی برای صنایع دستی قاینات بوده است گفت: «بزرگترین بازارچه صنایع دستی خراسان جنوبی با اعتبار400 میلیون تومان در ورودی استان خراسان جنوبی و در خضری دشت بیاض رقم خورد.»

عباس زاده افزود: «در سال گذشته  هنرمندان قاینی از محل فروش صنایع دستی بیش از 1میلیارد و 150 میلیون تومان فروش محصولات صنایع دستی داشته اند که 95درصد  فروش  مربوط به شرکت جاجیم بافی هزار گل قهستان بوده است.»

در پایان لوح سپاسی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان به دلیل کسب  رتبه دوم شهرستان قاینات در ارزشیابی ها در حوزه صنایع دستی به رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان اهدا شد.

نظرات

🔄