نسخه آزمایشی

«کریک»و«مارین» ماسوله های جنوب ایران

«کریک»و«مارین» ماسوله های جنوب ایران

اطلاعات گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستای “مارین” در شهرستان گچساران، روستای “کریک” در شهرستان دنا که از این دو روستا به عنوان روستاهای ماسوله جنوب ایران اسم می بریم.

“مجید صفایی” افزود: ۱۲ روستای هدف گردشگری و ۱۴ منطقه گردشگری در استان داریم از جمله روستای “مارین” در شهرستان گچساران، روستای “کریک” در شهرستان دنا که از این دو روستا به عنوان روستاهای ماسوله جنوب ایران اسم می بریم که روی این دو روستا کار می کنیم که بحث بوم گردی را در این دو روستا اجرایی کنیم.

طی سفری که به تهران داشتیم اعتباراتی برای سال جاری گرفتیم که بتوانیم در این دو روستا سبک ماسوله بودن را اجرایی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه قطعه قطعه این منطقه ارزش طلا را دارد اظهار کرد: بهترین جاذبه گردشگری کشور پیست اسکی کاکان است.

۲۵۰۰ اثر تاریخی در سطح استان داریم که از این تعداد ۷۷۰ اثر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه پارامترهای مشخصی در بحث حوزه گردشگری وجود دارد بیان کرد: از جمله بهترین پوشش جنگلی، بهترین بافت و بهترین آب و هوا و مناطقی که این پارامترها را داشته باشند به عنوان منطقه هدف گردشگری عنوان می شوند.

شهرستان بویراحمد بیشترین مناطق نمونه گردشگری را در استان دارد.

مکاتبات متعددی با وزارت خانه داشته ایم که بتوانیم استان را در بحث زیرساخت ها آماده کنیم و زمانی که بتوانیم زیرساخت ها را آماده کنیم بقیه بسترها فراهم خواهد شد./ایسنا

نظرات

🔄