نسخه آزمایشی

۸ اثر تاریخی خوی در فهرست آثار ملی ثبت شد

۸ اثر تاریخی خوی در فهرست آثار ملی ثبت شد

اطلاعات گردشگری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوی از ثبت ۸ بنای تاریخی و میراث ملموس شهرستان خوی در فهرست آثار ملی خبر داد.

عزیز میرزایی در این خصوص افزود: در آخرین کمیته بررسی و ثبت آثار میراث فرهنگی کشور و در راستای صیانت و نگهداری از این میراث ارزشمند، ۲ بنای تاریخی، ۶ اثر ملموس و منقول موزه خوی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

این آثار شامل بناهای تاریخی پل قره قوشون و خانه تاریخی آیت الهی و ۶ اثر منقول و ملموس موزه‌ها، شامل کتیبه سنگی بازار تاریخی خوی، ۳ کاسه سفالی منقش، یک تاس مسی دوره مربوط به قرن چهارم هجری و گل مهر اسب سوار ساسانی است که برای حفظ و صیانت در فهرست آثار ملی میراث ثبت شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوی با تبیین روند ثبت این آثار در فهرست آثار ملی تصریح کرد: پل قره قوشون خوی و خانه آیت الهی دو بنای مربوط به دوره تاریخی قاجاریه و بعد از آن هستند که از لحاظ معماری از ویژگی برجسته ای برخوردارند.

۵ اثر موزه‌ای دیگر و ۴ اثر ناملموس و ملموس از جمله کباب حاج علی، آش دوغ محلی، پنیر محلی و تپه باستانی کوراوغلی خوی نیز در مراحل پایانی ثبت در فهرست آثار ملی و میراثی هستند.

وی ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی را گام مهمی در صیانت از تمدن و تاریخ یک شهرستان و کشور دانست و افزود: بافت تاریخی روستای خانقاه خوی هم به عنوان اولین بافت روستایی شهرستان خوی به ثبت رسیده است و اداره میراث فرهنگی بر ساخت و ساز در این روستا نظارت خواهد کرد.

با ثبت بیش از ۲۵۰ بنا، اثر تاریخی و میراثی شاخص شهرستان خوی در فهرست آثار ملی، این شهرستان در زمره یکی از شهرستان‌های غنی میراثی و گردشگری در شمال غرب کشور قرار گرفته است./مهر

نظرات

🔄