نسخه آزمایشی

پایش مستمر ۵۸ دستگاه اجرایی اردبیل برای مناسب سازی معابر معلولان

پایش مستمر ۵۸ دستگاه اجرایی اردبیل برای مناسب سازی معابر معلولان

اطلاعات گردشگری

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: وضعیت ۵۸ دستگاه اجرایی استان اردبیل برای مناسب سازی معابر جانبازان، معلولان و بیماران خاص به صورت مستمر پایش می‌شود.

بهزاد ستاری پنجشنبه در ستاد پیگیری مناسب سازی اماکن عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل ویژه اقشار خاص و جانبازان و معلولان عنوان کرد: با توجه به اهمیت مناسب سازی اماکن عمومی و دستگاه‌های اجرایی برای جانبازان و معلولان و اقشار خاص جامعه پایش مستمری از ۵۸ دستگاه اجرایی استان اردبیل در نقاط مختلف انجام می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه مراکز تفریحی و گردشگری استان از جمله آبگرم‌های معدنی نیز نیازمند مناسب سازی هستند، افزود: پایش محیط‌ های شهری و مراکزی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. مناسب سازی وضعیت آسانسور و رمپ دستگاه‌های اجرایی پرتردد در شهرستان‌ها که اغلب مراجعه کنندگان آنان با توجه به خدمات ارائه شده جانبازان، معلولان و نابینایان است، باید در اولویت قرار گیرد.بازدیدهای نظارتی دوره‌ای با حضور کمیته‌های تخصصی مناسب سازی دستگاه‌های اجرایی از ادارات مختلف استان و اماکن مورد نظر انجام می‌پذیرد و گزارش مربوطه برای رفع موانع و بهسازی رمپ‌ها از طریق دفتر فنی به شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود.

ستاری با تأکید بر فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای آحاد مختلف جامعه، تأکید کرد: مناسب سازی و استاندارد نمودن اماکن در تقویت روحیه و امید افزایی جانبازان و معلولان و شکوفایی مضاعف جامعه نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

نظرات

🔄