نسخه آزمایشی

برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی بررسی شد

برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی بررسی شد

جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به لزوم همکاری بیشتر در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: «برای پیشبرد اهداف یک سیستم باید سمت و سوی تمام بخشهای آن همسو بوده و در جهت مشخص حرکت کنند.»

جباری با قدردانی از پرسنل حوزه میراث فرهنگی گفت: «خوشبختانه در سال 97 به لطف تلاشهای عزیزان وضعیت بهتری نسبت به سالهای گذشته چه به لحاظ اعتبارات مربوطه و چه به لحاظ تعداد پروژه های مرمتی و پژوهشی در استان شاهد هستیم.»

او عنوان کرد: «انتظار می رود کارشناسان حوزه های مختلف با حساسیت بیشتری پیگیر وظایف خود بوده و امورات محوله را بنحو احسن پیگیری، انجام و به اتمام برسانند.»

جباری بهره مندی از ظرفیت انجمن های میراث فرهنگی را بسیار مهم دانست و افزود: «در سالهای اخیر تعداد انجمن های میراث فرهنگی افزایش چشمگیری در سطح استان داشته است و می توانیم با برنامه ریزی بهتر از ظرفیت این انجمن ها برای حفاظت و احیای آثار تاریخی بیش از پیش استفاده کرد.»

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نظارت بر انجام پروژه های مرمتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: «افزایش تعداد پروژه های مرمتی استان نباید موجب عدم تمرکز ناظرین شده و باید با دقت بیشتری بر روند اجرای عملیات نظارت کرد.»

جباری یادآور شد: «همه ما باید به پویایی و رشد و بالندگی سیستم بیاندیشیم و با تلاش مضاعف در حوزه وظایف محوله از رخوت و سستی در کارها بپرهیزیم.»

همچنین در این جلسه معاون میراث‌فرهنگی استان همت و همکاری کارشناسان این حوزه را برای پیشبرد اهداف بسیار مهم عنوان کرد.

حسن سپهر فر تصریح کرد: «استان آذربایجان غربی با وجود آثار تاریخی متعدد و متنوع ؛کارگاهی بزرگ برای پژوهش و آموزش بوده و همکاران می توانند با توجه به تخصص خود تجارب خوبی را کسب کنند.»

نظرات

🔄