نسخه آزمایشی

پس از نامه مونسان، رئیس جمهور دستور رهاسازی آب زاینده رود را اعلام کرد

پس از نامه مونسان، رئیس جمهور دستور رهاسازی آب زاینده رود را اعلام کرد

اطلاعات گردشگری : پس از درخواست دکتر مونسان به جهت رهاسازی آب زاینده رود اصفهان در ایام نوروز ، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دستور آن را صادر کرد.

رئیس جمهور به وزارت نیرو دستور داد ضمن در نظر گرفتن نیازهای زیست‌محیطی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که طی ایام نوروز نسبت به رها‌سازی آب در زاینده رود اقدام نماید.

دکتر علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواستی مبنی بر «تشکیل ستاد احیای زاینده رود» را خطاب به ریاست محترم جمهوری ارسال کرد.

همچنین مونسان چند روز گذشته در نامه ای از وزیر نیرو خواسته بود که زاینده رود را در نوروز با «هدف نشاط اجتماعی و رونق گردشگری» زنده نگه دارند.

دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، بعد از درخواست کتبی دکتر مونسان دستور رهاسازی آب زاینده رود را صادر کرد.

نظرات

🔄