نسخه آزمایشی

آغاز طرح عملیات تغذیه مصنوعی درختان مسیر شاهجوی بلده در خراسان جنوبی

آغاز طرح عملیات تغذیه مصنوعی درختان مسیر شاهجوی بلده در خراسان جنوبی
اقدس کرم پور مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات بلده فردوس امروز شنبه 5 خرداد با اعلام این خبر افزود: «درختان قدیمی مسیر شاهجوی بلده، سال‌ها است که در کنار آب روان رشد کرده‌اند. در گذشته دور افزودن دستی خاک سطح‌الارضی که خواص زراعی مطلوبی داشت به آب با هدف گل آلود کردن آن (تیره کردن آب) موجب رساندن مواد غذایی مورد نیاز درخت و رشد مطلوب آن می شد، اما در سال‌های اخیر به دلیل واردشدن تکنولوژی به کار تیره گیری و ماشینی شدن بخش اصلی کار و استفاده از خاک‌های زیرین ـ که در رده خاک‌های فقیر است ـ در تیره گری، گل آلود کردن آب نه تنها سودی به حال درختان نداشته بلکه همدستی این خاک و آفات و بیماری ها و خشکسالی های مکرر، درختان چند صد ساله را در معرض خطر نابودی قرار داده است که بر همین اساس، برنامه تغذیه مصنوعی در ختان مسیر شاهجوی بلده آغاز شده است.» نیره صالح نیا، مشاور حفاظت آثار طبیعی پایگاه میراث جهانی قنوات بلده نیز در توضیح این برنامه گفت: «تغذیه مصنوعی به‌صورت محلول پاشی و بر پایه کودهای اسید آمینه ای مخلوط با مواد طبیعی دور کننده آفات برای این درختان انجام می شود که با این کار ضعف ناشی از کمبود عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز درختان تا حدودی مرتفع و با تکرار آن در سالهای بعد گامی مؤثر در جهت حفظ این میراث سبز ارزشمند برداشته خواهد شد. همچنین هرس شاخه های خشک این درختان در کنار برنامه تغذیه مصنوعی در حال انجام است.» این برنامه برای حدود 2500 اصله درخت قدیمی مسیر شاهجوی بلده در محدوده روستاهای باغستان علیا و باغستان سفلی، باغشهر اسلامیه و فردوس در حال انجام است. درختان مسیر شاهجوی بلده جزو عناصر ارزشمند مجموعه میراث جهانی قنوات بلده است که به شماره 248 در فهرست میراث طبیعی ملی نیز ثبت شده است و دارای گونه‌های ارزشمند چندصدساله همچون بید، چنار، توت، نارون، سپیدار، سنجد و اقاقیاست.
نظرات

🔄