نسخه آزمایشی

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی امشب به استان فارس سفر می‌کند

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی امشب به استان فارس سفر می‌کند

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امروز 19 مهر 97 برای حضور در مراسم بزرگداشت روز حافظ به استان فارس سفر می‌کند.

 علی‌اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز 19 مهر 97 برای حضور در مراسم روز بزرگداشت حافظ به شهر شیراز در استان فارس سفر می کند.

معاون رئیس‌جمهوری در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

20 مهر به عنوان روز بزرگداشت حافظ در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

نظرات

🔄