نسخه آزمایشی

شاغلان جدید صنایع‌دستی اصفهان بیمه می‌شوند

شاغلان جدید صنایع‌دستی اصفهان بیمه می‌شوند

صبح امروز 31 تیرماه نشست مشترک مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و مسئول صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان با حضور فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان، عماد استکی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان، جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و جمعی از مدیران اداره کل برگزار شد.

در این نشست فریدون الله‌یاری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان تاکید کرد: «این نشست بر اساس تفاهم به عمل آمده میان معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور، در راستای بیمه شاغلان صنایع دستی در مناطق روستایی، عشایری و همچنین شهرهای بزرگ نیز منعقد می شود.»

او همچنین تصریح کرد: «به‌مدت دو سال است که اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به صورت جدی به حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی پرداخته است به گونه ائی که دفتر در قالب دفتر حوزه روستایی و عشایری در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تشکیل شده و بر این اساس حفاظت از آثار تاریخی و میراث ناملموس حوزه روستائی و به ویژه میراث ناملموس عشایر در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.»

الله یاری همچنین در خصوص فعالیت‌های این اداره کل در حوزه صنایع دستی روستائی و عشایری تاکید کرد: «بدون شک بخش فایل توجیهی از هنر و فرهنگ ایران زمین در روستاها متمرکز شده است و جالب اینجاست که در بیش از 800 دهستان و در حدود 2000 روستای استان اصفهان صنایع دستی بی بدیل و ارزشمندی وجود دارد که منطبق با سبک زندگی و نوع معیشت مردم روستاها در طول تاریخ شکل گرفته است.»

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: «متاسفانه با تغییرات سبک زندگی مردم شهرها و روستاها، بسیاری از این صنایع دستی و سبک آنها در حال نابودی است، روی همین اصل تلاش داریم تا مطابق با تغییرات سبک زندگی مردم امروزی، با بهینه سازی این صنایع دستی ، صبات آنها را تداوم بخشیم.»

الله یاری در رابطه با طرح بیمه هنرمندان صنایع دستی روستایی و عشایری در پهنه استان تاکید کرد: با توجه به برگزاری این نشست میان مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان به عنوان زیر مجموعه وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی تلاش می کنیم تا برای شاغلان صنایع دستی روستایی، عشایری و حتی شهری که دارای مجوز تولید صنایع دستی و کارت هنرمند فعال بوده و مشمول سازمان تامین اجتماعی نمی باشند و به منظور برخورداری از مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه های اجتماعی در زمینه بازنشستگی، پیری و از کار افتادگی کلی این طرح بیمه هنرمندان اجرا می شود.

او گفت: «هنرمندان و شاغلانی که حتی از سابقه ایی 15 ساله در سایر بیمه ها برخوردار باشند و حتی شاغلانی که در حین فعالت فوت می‌کنند یا به‌طور کلی از کار افتاده شوند نیز این بیمه به آنها تعلق می یابد.»

نظرات

🔄