نسخه آزمایشی

مطالعات و پژوهش‌های باستانی در 25 محوطه و اثر تاریخی کشور

مطالعات و پژوهش‌های باستانی در 25 محوطه و اثر تاریخی کشور

این مجوزها با ارسال نامه‌هایی توسط سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه خطاب به مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های مختلف صادر شده است.

براساس این مجوزها در 16 محوطه تاریخی گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم صورت می گیرد.

یک مورد از این مجوزها شامل کاوش آموزشی گورستان‌های شرقی و غربی عصر آهن 2 و 3 در قره تپه سگزآباد می شود.

مجوز چهاردهمین فصل کاوش باستان شناسی دژ الموت و فصل سوم کاوش باستان شناسی محوطه پاسارگاد نیز از جمله مجوزهای صادر شده در روزهای اخیر است.

برنامه بررسی و باستان شناختی شهرستان خرامه و همچنین منطقه هورامان کردستان ، گمانه زنی به منظور تکمیل تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه چقاپور، گمانه زنی به منظور لایه نگاری محوطه سردار بوکان، از مجوزهای دیگری است که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر کرده است.

این پژوهشگاه همچنین دو مجوز گمانه زنی به منظور آوار برداری و خواناسازی و یک مجوز برنامه بررسی آرکئوژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی صادر کرده است.

از آغاز سال تاکنون افزون بر مجوزهای مورد اشاره،  58 محوطه و اثر تاریخی دیگر مورد بررسی، مطالعات و پژوهش های باستان شناسی قرار گرفته است.

نظرات

🔄