نسخه آزمایشی

در جام جهانی فوتبال، همه ایران به یک رنگ آشکار شد

در جام جهانی فوتبال، همه ایران به یک رنگ آشکار شد

 به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سید محمد  رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این مطلب را در «نشست ایران، فوتبال و جام جهانی» که یکشنبه 10 تیر به همت پژوهشکده مردم شناسی در محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد.

او پرسش اصلی مردم شناسی را کیستی جامعه و جامعه شناسی را حال جامعه دانست و گفت: «کیستی جامعه مانند کیستی افراد پنهان است و به راحتی نمی توان به آن پی برد و زمانی آشکار می شود که فرد در موقعیتی دراماتیک (روایی )قرار بگیرد که در آن زمان حدود شخصیتی فرد مشخص می شود.»

او افزود: «این که فرد در مواجه با اتفاقات چه عکس العملی نشان می دهد حدود شخصیت فرد را مشخص می کند و اساس قصه و روایت هم این است که موقعیتی را فراهم کند که حدود شخصیتی پرسوناژ داستان مشخص شود.»

بهشتی با بیان این که این مسئله در مورد جوامع هم صدق می کند تصریح کرد: «جامعه در موقعیت های تاریخی پدید آمده کیستی اش را آشکار می کند و اهمیت این موقعیت در آن است که در مواقع معمول پنهان می شود به نحوی که نمی توان از کیستی جامعه به درستی شناختی پیدا کرد.»

 او با بیان این نکته که در بیشتر اوقات صورت ظاهر جوامع غلط انداز است اظهار کرد: «در شرایط غیر دراماتیک تمام فعالیت های فرد از اراده وی سر چشمه می گیرد و بنا بر آن دوست ندارد خیلی از صفات بد در وی آَشکار شود و سعی می کند دیگران به واسطه صفات حسنه نمایان شده در او از وی شناخت پیدا کنند.»

بهشتی اظهار داشت: «جوامع نیز در شرایط غیر دراماتیک به همین شکل اندو تلاش می کنند قانونمند دیده شوند ولی در بزنگاه ها اتفاق دیگری می افتد زیرا که در این مواقع  اراده ای وجود ندارد و تمامی امور خارج از آن است.»

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «در بزنگاه های تاریخی جوامع اراده ندارند و شخصیت واقعی جامعه گویی پوسته را کنار می زند و بیرون می آید و صورت ظاهری جامعه را می درد و آشکار می شود.»

نظرات

🔄