نسخه آزمایشی

موزه شهدا در پارس‌آباد راه‌اندازی می‌شود

موزه شهدا در پارس‌آباد راه‌اندازی می‌شود

صیاد اسماعیلی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان پارس آباد، در جلسه تشکیل انجمن میراث فرهنگی این شهرستان تصریح کرد: «با توجه به اینکه سازه موزه تا حدی آماده سازی شده است، راه اندازی آن در کمترین زمان مورد تأکید است و  راه اندازی موزه مردم شناسی پارس آباد نیز به عنوان یکی از مطالبات مردمی باید مورد توجه قرار گیرد.»

اسماعیلی با اشاره به قول مساعد فرمانداری در تامین اعتبار راه اندازی این موزه اضافه کرد: «با توجه به اینکه تاکنون در این شهرستان موزه دایر نشده، راه‌اندازی دو موزه می تواند به جاذبه گردشگری شهرستان تبدیل شود.»

محرم جعفری مسئول امور شهرستان های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل نیز در این نشست به ضرورت جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه برنامه های گردشگری شهرستان‌ها تأکید کرد.

او  تصریح کرد: «انجمن های میراث فرهنگی فرصتی برای  بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردم نهاد است و انتظار می رود در راستای صیانت از آثار تاریخی و پیشگیری از تخریب آن مشارکت جدی داشته باشند.»

جعفری با اذعان به وجود آثار تاریخی متعدد در شهرستان پارس آباد، ادامه داد: «در این شهرستان 22 اثر به ثبت ملی رسیده و از جمله قلعه اولتان، تپه نادر شاه افشار و و تپه نادر تازه کند از برجسته ترین آثار محسوب می شود.»

نظرات

🔄